Chị Thảo – Vũng Tàu

Kỹ thuật giao máy và hướng dẫn sử dụng rất chi đáo, Máy nhìn như mới mua máy photocopy được tặng quà lại còn được Sếp khen.