Anh Tùng – Cà Mau

Máy giao đến Tùng mọi thứ hoàn hảo, kể cả kỹ thuật cũng tuyệt vời, mình đã làm việc với khá nhiều đơn vị bán máy photocopy nhưng rất thích cách làm việc của Cty Huỳnh Gia.